حتما برات پیش اومده وقتی داری به آسمون نگاه می کنی

"یکی ازت بپرسه:"دوست داری کدوم ستاره مال تو باشه؟

یا ازت بپرسه :"داری بکدوم ستاره نگاه می کنی؟" 

اکثر ادما می گن:دارم به پر نور ترین ستاره نگاه می کنم

 ولی یادت باشه اونی که از همه پرنورتره،علاوه بر تو،

چشم خیلیای دیگه دنبالشه. به ستاره ای خیره شو

که حتی اگه کم نوره، ولی مطمئنی جز توهیچکس دیگه بهش چشم ندوخته

 

نایت اسکین

 

پرسید: به خاطر کی زنده هستی؟ با اینکه دوست داشتم باتمام وجود

داد بزنم  به خاطر تو ، بهش گفتم: به خاطرهیچکس ...

پرسید پس به خاطر چی زنده هستی؟ با اینکه دلم داد می کشید  

به خاطر تو ، با یه بغض غمگین بهش گفتم: به خاطرهیچکس  ...

ازش پرسیدم تو به خاطر چی زنده هستی؟

در حالی که اشک تو چشماش جمع شده بود  گفت:

به خاطرکسی که به خاطرهیچ زندست... 

 

 

 

13197012041[1].jpg